Mobiliteit

Wij pleiten voor een technologie­neutraal beleid voor mobiliteit, waarbij de overheid de doelstellingen bepaalt, maar de technologische oplossingen overlaat aan de markt.

Artikel

Het is bijvoorbeeld cruciaal om bij beleidskeuzes rekening te houden met de CO2-uitstoot over de hele productie- en levenscyclus - en niet enkel de emissie bij de uitlaatpijp meten. Zo zijn elektrische voertuigen geen nul-emissie voertuigen als we de productie van de auto en de batterij en de bron van de elektriciteit meetellen. En kunnen geavanceerde biobrandstoffen uit algen veel minder CO2 uitstoten dan brandstoffen van vandaag. De oplossing van de klimaatproblematiek zal komen uit een veelvoud van technologieen.

Verwante inhoud