Investeringen

Strategische investeringen in onze raffinage- en chemische installaties lopen als een rode draad door de ruim 125-jarige geschiedenis van ExxonMobil in de Benelux.

Onze fabrieken investeren voortdurend in efficiëntieverbeteringen, veiligheid, productkwaliteit en milieuprestaties. Door constant in te spelen op nieuwe (economische en maatschappelijke) ontwikkelingen houden we ons bedrijf krachtig en bij de tijd.

  • De raffinaderij in Antwerpen nam in 2019 een nieuwe coker-installatie in gebruik. De installatie zet zware hoogzwavelige olieproducten om in laagzwavelige diesel en gasolie voor de scheepvaart. Met de investering van ruim een miljard euro komt de raffinaderij tegemoet aan de vraag naar schonere brandstoffen. 
  • In 2009 nam de Antwerpse raffinaderij een hoogefficiënte warmtekrachtcentrale, of Cogen, in gebruik en in 2011 een ontzwavelingsinstallatie, die diesel onder hoge druk ontzwavelt met waterstof. De lagere zwavelemissies die hiervan het gevolg zijn leiden – in combinatie met steeds schonere automotoren – tot een (aanzienlijk) betere luchtkwaliteit.
  • In Rotterdam nam de raffinaderij in 2019 een geavanceerde hydrocracker-installatie in gebruik. De bouw ervan betekende een investering van ruim een miljard euro. De installatie maakt als eerste ter wereld gebruik van een gecombineerde proces- en katalysatortechnologie voor de productie vanhoogwaardige basisoliën en diesel met een uiterst laag zwavelgehalte.
  • Recente grote investeringen in de Rotterdamse chemiefabrieken waren prestatieverbeteringen in de oxo-alcoholenfabriek in 2016, een innovatieve installatie voor de productie van paraxyleen op aromatenfabriek in 2015 en de grote capaciteitsuitbreiding van de aromatenfabriek in 2009.

Verwante inhoud

Raffinagesector: enorm belangrijk voor Europese economie

Raffinagesector: enorm belangrijk voor Europese economie

De raffinagesector is binnen Europa goed voor honderdduizenden directe en indirecte banen. Het is een van de meest vernieuwende sectoren als het gaat om proces- en productinnovatie.
De Europese concurrentiepositie staat onder druk

De Europese concurrentiepositie staat onder druk

Ondanks de cruciale rol die de raffinaderijen en chemische fabrieken vervullen binnen de Europese economie, ziet de sector zich momenteel gesteld voor diverse uitdagingen die de Europese concurrentiepositie onder druk zetten.