Verminderen van CO2-emissies

ExxonMobil neemt verschillende acties om de risico’s van klimaatverandering aan te pakken.

Artikel

Verminderen van CO2-emissies

Ten eerste werken we aan het verder verbeteren van energie-efficiency in onze fabrieken. Daarnaast ontwikkelen we producten en technologieën die klanten en de samenleving helpen om energie te besparen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geavanceerde materialen die auto’s lichter en efficiënter maken.

Nieuwe energie-technologie

Een ander belangrijk aspect, meer lange termijn gericht, is het ontwikkelen van nieuwe energietechnologie. ExxonMobil werkt al geruime tijd aan CO2-afvang en opslag (CCS) technologie. Momenteel hebben we een aandeel in ongeveer een kwart van alle CCS-projecten in de wereld. Wij werken aan een baanbrekende CCS technologie – nu in de pilot plant fase – die de kosten van CCS significant naar beneden kan brengen.

Ook richten we ons op de productie van biobrandstoffen op basis van algen. Algen nemen CO2 op en biobrandstoffen op basis van algen kunnen over de hele levenscyclus gezien dan ook veel minder CO2 uitstoten dan brandstof van vandaag.

Daarnaast werken we nog op vele andere terreinen aan innovatie op energiegebied met meer dan 80 universiteiten, waaronder MIT, Princeton en Stanford.