Energie en milieu

Energie & klimaat

De risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering vragen om weldoordachte actie. Met het klimaatakkoord van Parijs is hiervoor een belangrijke stap gezet. Omdat stijgende CO2-emissies een mondiaal probleem zijn, past een mondiale aanpak. Wij moedigen beleidsmakers aan om CO2-uitstoot tegen de laagst mogelijke kosten voor de samenleving te reduceren.

Energie- en klimaatbeleid

Wij onderschrijven het klimaatakkoord van Parijs en zijn van mening dat er in het Belgische EnergiePact en Nederlandse Energie-akkoord een aantal goede keuzes worden gemaakt. Anderzijds hebben we een aantal bezorgdheden.
Meer informatie

CCS helpt klimaatdoelstellingen te halen

De groeiende bevolking en de stijgende levensstandaard in veel delen van de wereld betekent dat er meer vraag zal zijn naar huizen, transport, elektriciteit, consumptiegoederen en brandstof. De uitdaging is om betrouwbare en betaalbare energie te leveren, en tegelijkertijd de milieueffecten, waaronder de risico's van klimaatverandering, te beperken.
Lees verder

CO2-prijs

ExxonMobil pleit al lang voor CO2-beprijzing. We zijn dan ook blij dat dit principe wordt meegenomen in het Belgische en Nederlandse energiebeleid. Wat ons betreft is ETS als ‘cap and trade’- systeem echter niet ideaal. Een inkomsten-neutrale CO2- belasting die geldt voor alle sectoren biedt bedrijven meer investeringszekerheid.
Meer informatie

Verminderen van CO2-emissies

ExxonMobil neemt verschillende acties om de risico’s van klimaatverandering aan te pakken. Ten eerste werken we aan het verder verbeteren van energie-efficiency in onze fabrieken. Daarnaast ontwikkelen we producten en technologieën die klanten en de samenleving helpen om energie te besparen.
Meer informatie
Mobiliteit

Mobiliteit

Wij pleiten voor een technologie­neutraal beleid voor mobiliteit, waarbij de overheid de doelstellingen bepaalt, maar de technologische oplossingen overlaat aan de markt.
Gelijk speelveld

Gelijk speelveld

Diverse energieprognoses laten zien dat álle energiebronnen nodig zijn om aan de toekomstige energievraag te kunnen voldoen.
Routekaart 2050

Routekaart 2050

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) heeft in maart 2018 het rapport ‘Chemistry for Climate – Acting on the need for speed’ uitgebracht.