Verminderen van CO2-emissies

ExxonMobil neemt verschillende acties om de risico’s van klimaatverandering aan te pakken.

Ten eerste werken we aan het verder verbeteren van energie-efficiency in onze fabrieken. Daarnaast ontwikkelen we producten en technologieën die klanten en de samenleving helpen om energie te besparen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geavanceerde materialen die auto’s lichter en efficiënter maken.

Nieuwe energie-technologie

Een ander belangrijk aspect, meer lange termijn gericht, is het ontwikkelen van nieuwe energietechnologie. ExxonMobil werkt al geruime tijd aan CO2-afvang en opslag (CCS) technologie. Momenteel hebben we een aandeel in ongeveer een kwart van alle CCS-projecten in de wereld. Wij werken aan een baanbrekende CCS technologie – nu in de pilot plant fase – die de kosten van CCS significant naar beneden kan brengen.

Ook richten we ons op de productie van biobrandstoffen op basis van algen. Algen nemen CO2 op en biobrandstoffen op basis van algen kunnen over de hele levenscyclus gezien dan ook veel minder CO2 uitstoten dan brandstof van vandaag.

Daarnaast werken we nog op vele andere terreinen aan innovatie op energiegebied met meer dan 80 universiteiten, waaronder MIT, Princeton en Stanford.

Verwante inhoud

Energie- en klimaatbeleid

Energie- en klimaatbeleid

De risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering vragen om weldoordachte actie.
CO2-prijs

CO2-prijs

ExxonMobil pleit al lang voor CO2-beprijzing. We zijn dan ook blij dat dit principe wordt meegenomen in het Belgische en Nederlandse energiebeleid.
Routekaart 2050

Routekaart 2050

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) heeft in maart 2018 het rapport ‘Chemistry for Climate – Acting on the need for speed’ uitgebracht.
Gelijk speelveld

Gelijk speelveld

Diverse energieprognoses laten zien dat álle energiebronnen nodig zijn om aan de toekomstige energievraag te kunnen voldoen.
Mobiliteit

Mobiliteit

Wij pleiten voor een technologie­neutraal beleid voor mobiliteit, waarbij de overheid de doelstellingen bepaalt, maar de technologische oplossingen overlaat aan de markt.